Soort bie soort startbijeenkomst

Eind januari zijn we samengekomen voor de startbijeenkomst van het project Soort bie Soort. Het eerste stukje tekst is gelezen en alle projectdeelnemers hebben kennisgemaakt met elkaar. In maart starten de verenigingsleden van toneelvereniging Tot Ons Genoegen en Rederijkerskamer Vooruitgang met repeteren onder leiding van regisseur Tim van der Molen. Het hele project wordt in beeld gebracht door filmmaker Johanneke Dijkstra.