Info

Met Common Grand trekt Grand Theatre tien jaar lang de ommelanden in. In het programma staat een hernieuwde verbinding tussen stad en provincie centraal. In de vier windstreken van de provincie Groningen zoeken we samenwerkingspartners om vernieuwende projecten mee te ontwikkelen. Najaar 2021 is Common Grand in Oost-Groningen gestart. Van daaruit reist het programma, tegen de klok in, naar Noord, West en Zuid/Stad.

Common Grand focust op het onderwerp ‘rangen en standen’ dat achtereenvolgens vanuit de thema’s ‘verheffing’, ‘taal’, ‘landschap’ en ‘kleding/uniform’ zal worden belicht. In elk van de vier deelprojecten worden de verschillen en overeenkomsten tussen het verleden en het heden onderzocht. Denk hierbij aan de tegenstelling tussen stad en platteland of tussen het Groningse dialect en het ‘vlug-Hollands’.

Workshops met regiobewoners, een keynote door een onderzoeker en een optreden voor publiek vormen de vaste ingrediënten van ieder deelproject. Indien nodig of wenselijk wordt een deelproject uitgebreid met extra onderdelen. We besluiten elk deelproject met eindpresentaties in zowel de stad als het ommeland. Aangezien de omgevingsverhalen variëren en de partners wisselen, zullen deelprojectpresentaties qua vorm en inhoud per windstreek van elkaar verschillen.

In de onderstaande kaart vindt u een groot gedeelte van de partners waar we in de afgelopen projecten mee samen hebben gewerkt.

Verheffing

Oost: Groninger Veenkoloniën verenigt u! (najaar 2021 – najaar 2022)

Taal

Oost: ‘’Twijstried’’ (voorjaar 2022 – voorjaar 2023)

Landschap

Oost: ‘’MERCURIOUS: ‘Boomtowneering’ in Stadskanaal’’ (najaar 2022 – najaar 2023)

Kleding

Oost: ‘’Overall blauw, koegeltjesblauw’’ (voorjaar 2023 – zomer 2024)