najaar 2022 – najaar 2023

Oost: ‘’MERCURIOUS: ‘Boomtowneering’ in Stadskanaal’’

De waarde van het nieuwe ‘Makeport Mercurius’ wordt onderzocht tegen de achtergrond van de oude Philipsfabriek in Stadskanaal die zich eerder op hetzelfde terrein bevond. Theatermaker Sijas de Groot (Tussenland) gaat in gesprek met Oud-Philipsmedewerkers en jonge ‘Knoalster’ ondernemers met een voorstelling op locatie als eindresultaat.

 

Tijdens het eerste bezoek van het oude Philips terrein, nu Makeport Mercurius, maakten de ondernemers, theatermakers en oud-Philips medewerkers kennis met elkaar. De omgeving werd verkend en de eerste plannen voor het project werden uitgewerkt.

Agenda

Bekijk agenda.

Over het thema 'landschap'

De wisselwerking tussen stad en platteland heeft het Groningse landschap medebepaald. Zo legt de stad Groningen aan het einde van de 18e eeuw een kanalenstelsel in het zuidoosten van de provincie aan om de eigen handelspositie te versterken. Langs het lange, rechte (stads-)kanaal, dat aanvankelijk wordt gebruikt voor het vervoer van turf en stadsdrek, ontstaat de groeiplaats Stadskanaal waar na verloop van tijd industrie opkomt. Sinds haar ontstaan maakt de plaats verschillende groeispurten door, zoals wanneer Philips zich na de Tweede Wereldoorlog in Oost-Groningen vestigt. Als de Philips-fabriek de deuren sluit, wordt een groot deel van het complex gesloopt. Inmiddels bouwt Makeport Mercurius er aan een nieuwe toekomst voor het voormalige Philipsterrein.

Nieuws

De afgelopen maanden hebben Sijas de Groot en Lourens van den Akker verhalen verzameld over Philips in Stadskanaal. Deze verhalen zijn gevormd

Sijas de Groot en Lourens van den Akker zijn de komende weken druk bezig met het verzamelen van verhalen en beeldmateriaal voor

Project landschap van start

In januari 2023 start onder de werktitel ‘Mercurious: boomtowneering in Stadskanaal’ het derde onderdeel van het programma Common Grand. Op het voormalige