Audiowandeling VOORWAARTS

Met Common Grand trekt Grand Theatre Groningen tien jaar lang de Ommelanden in. Centraal staat een hernieuwde verbinding tussen stad en provincie, met speciale aandacht voor het thema ‘rangen en […]