Audiowandeling VOORWAARTS

Met Common Grand trekt Grand Theatre Groningen tien jaar lang de Ommelanden in. Centraal staat een hernieuwde verbinding tussen stad en provincie, met speciale aandacht voor het thema ‘rangen en standen’. Samen met regiobewoners en samenwerkingspartners uit de vier windstreken van de Provincie Groningen ontwikkelen we activiteiten zoals workshops, lezingen en optredens.

In het deelproject Groninger Veenkoloniën, verenigt u! staan vijf verenigingen die meer dan 100 jaar bestaan in de spotlight. Ze portretteerden zichzelf, en de uitkomst van dit project is te zien in een foto-expositie en te luisteren tijdens een audiowandeling ‘VOORWAARTS. Een audiowandeling door Veendam’. Kies hieronder een van de drie verhalen:

Otto Knottnerus, historisch socioloog, in gesprek met Lenny Bulthuis over de geschiedenis en het heden van het Oost-Groninger verenigingsleven. Een interview naar aanleiding van het project Groninger Veenkoloniën verenigt u!