voorjaar 2022 – voorjaar 2023

Oost: ‘’Twijstried’’

Twijstried is één van de deelprojecten van Common Grand, een 10-jarig programma van Grand Theatre Groningen dat de stad en de ommelanden met elkaar wil verbinden. Twijstried bestaat uit verschillende onderdelen, waar de vertalingen opvoering van Soort bie soort er een van is. Verder vertaalde Klaas Pieterman het meesterwerkje Le Petit Prince naar het Gronings; gingen studenten van de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, Reinder Vellema en Tom Wensvoort, dialectverhalen van oudere Groningers omzetten naar poëzie en liedteksten onder leiding van Dichter bij het Verleden; en maakte Suze onder leiding van MDT Veendam een lied over de Groningse taal.

Eind januari 2023 is iedereen samengekomen voor de startbijeenkomst van het project Soort bie Soort. Het eerste stukje tekst werd gelezen en alle projectdeelnemers hebben kennisgemaakt met elkaar. In maart startten de verenigingsleden van toneelvereniging Tot Ons Genoegen en Rederijkerskamer Vooruitgang met repeteren onder leiding van regisseur Tim van der Molen en producent Jolien Akkerman. Soort bie soort is een uniek project. Het stuk werd in juni 2023 opgevoerd door twee toneelverenigingen uit Nieuwolda: Arbeidersvereniging TOG (Tot Ons Genoegen), een groep die meestal in het Gronings speelt, en de voornamelijk in het Nederlands spelende Rederijkerskamer Vooruitgang. Tijdens de opvoering van dit Gronings-Nederlandstalige stuk staan de verenigingen voor het eerst samen op het toneel, spelend in het Nederlands en Gronings door elkaar!

Foto’s van de eindpresentatie zijn te vinden in het album onder hete kopje ‘Nieuws’. Binnenkort komt er een mini documentaire over het proces van Soort bie soort, gemaakt door Johanneke Dijkstra.

 

Tijdens het Zomerfestival in vanBeresteyn Veendam werd de workshop Muziek Studio Productie Twijstried gegeven. Hierbij werden veenkoloniale liedjes uit het archief van het Veenkoloniaal Museum in een nieuw jasje gestoken

 

Agenda

Bekijk agenda.

Over het thema 'taal'

Halverwege de 19e eeuw worden in heel Groningen, op initiatief van welvarende Groningers, rederijkerskamers en leeskringen opgericht. De clubs moeten ervoor zorgen dat de leden goed en foutloos Nederlands gaan spreken. De ontwikkeling toont de afnemende populariteit van het Groninger dialect. De inspanningen van de rederijkers zijn succesvol en vormen het begin van een trend. Sindsdien is het aantal gebruikers van het Groninger dialect drastisch gedaald. In het verlengde hiervan vragen we ons af welke effecten het verdwijnende dialect heeft (gehad) op de samenleving, of het erg is dat een streektaal verdwijnt en welke rol de kunsten kunnen spelen in het behoud ervan.

Nieuws

Tweede druk Luk Prinske!

Goed nieuws! Tintenfaß heeft een tweede oplage van Luk Prinske laten drukken, omdat er veel navraag naar was. De Groningse versie van Le

Twee studenten van de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, Reinder Vellema en Tom Wensvoort, hebben dialectverhalen van oudere Groningers omgezet naar poëzie

In dit album vindt u foto’s van de eindpresentatie-onderdelen: De boekpresentatie Luk Prinske Poëzie van Tom Wensvoort Muziek van Suze Schoenmaker Wilkens

Toneelvereniging T.O.G. en Rederijkerskamer Vooruitgang nodigen jullie van harte uit voor onze gezamenlijke voorstelling! Op 3 en 4 juni is het zover.

De Groningse vertaling van Le Petit Prince door Klaas Pieterman is alvast te reserveren bij uitgeverij Vliedorp. Het boek wordt op 3

Op woensdag 29 maart organiseert Centrum Groninger Taal & Cultuur opeen Grunneger Oavend in het Der Aa-Theater in Groningen. Tijdens deze avond

Journalist en schrijver Pauline Broekema is betrokken bij het project Twijstried. Zij is de auteur van Benjamin, een verzwegen dood (Arbeiderspers, 2001). Haar boek draait

Eind januari zijn we samengekomen voor de startbijeenkomst van het project Soort bie Soort. Het eerste stukje tekst is gelezen en alle

Hertaling van Soort bie soort

Als onderdeel van het project Twijstried wordt het Groninger blijspel Soort bie soort (1932) van Benjamin Broekema in een nieuw jasje gestoken